Месечна работна среща
Вторник, 11 Август 2009 13:39

    На 07.08.2009 г. от 10.00 ч. в читалище „Братство” се проведе редовната месечна работна среща на екипа по проект „Заедно за правата на човека и срещу насилието”.
    Целта на срещата бе да се направи анализ за изпълнението на дейностите заложени по проекта през м.юли и да се изготви план за предстоящите дейности през м. септември.

    Отчетено бе, че през м. юли са реализирани следните дейности:
    1. Организирана и проведена работна среща на екипа по проекта на която е:
    - анализирано изпълнението на дейностите през м. юни;
    - изготвен план за дейностите през м. август;
    2. Организирано и проведено обучение на тема “Комуникативни умения. Умения за решаване на конфликти", което е част от четиримодулното обучение по проекта.
    3. Излъчeн 5 минутен видеоклип, посветен на темата за насилието по "Кабел Сат Запад". Отчетено бе,  че:
    -  голяма част от населението на област Кюстендил е информирана относно  проблемите за насилието върху деца и младежи,  които са обект на  настоящия проект;
    - клипът е гледан от около 30 000 човека от област Кюстендил;
    - клипът е провокирал сред обществеността желание за превантивна работа сред младежите;
    - клипът е насърчил хората – жертви на насилие и нарушени човешки права да говорят за проблемите си и да потърсят специализирана помощ;
    - получени са запитвания от млади хора на телефона и имейла на "Младежки доброволчески клуб" по проблема за насилието в училище и към коя специализирана институция да се обърнат за помощ;
    4. Проведено телевизионно предаване на тема "Граждански права" по кабелна телевизия "Кабел Сат Запад".
    5. Обновена интернет страница на проект "Заедно за правата на човека и срещу насилието".
    6. Изготвен бе план за дейностите през м. септември и определени отговорници за тяхното изпълнение - Читалище „Братство”  и Сдружение "МОС-Кюстендил".

 

Галерия

Посетете още:

www.coe.bg
Информационен офис на Съвета на Европа
www.ecri.coe.int
Съвет на Европа: Европейската комисия срещу расизма и нетолерантността
www.un.org
ООН
www.curia.europa.eu
Съд на европейските общности
www.amnesty.org
Включва връзки към уебсайтове на “Амнести Интернешънъл” в цял свят
www.hrw.org
Организацията “Хюман райтс уоч” е отдадена на защита на правата на човека на хора от цял свят
www.minorityrights.org
Международната група за правата на малцинствата подкрепя правата на етнически, езикови и религиозни малцинства
www.globalissues.org
Права на човека, проблеми, свързани с търговията, геополитика
www.unicef.org
Конвенцията на Обединените нации за правата на детето
www.bghelsinki.org
Български Хелзинкски комитет