Беседа на тема "Агресията и насилието над деца"
Сряда, 16 Декември 2009 12:16

    На   15 декември 2009 г. читалище „Братство” организира и проведе беседа на тема "Агресията и насилието над деца", по проект "Заедно за правата на човека и срещу насилието".

    Беседата бе проведена в Природо-математическа гимназия "Проф. Емануил Иванов", гр. Кюстендил. В нея взеха участие ученици от ХБ и ХГ  класове и представители от целевата група.
    Представена бе презентация на тема "Агресията и насилието над деца" със съдържание:
    - същност на насилието; 
    - фактори, влияещи върху проявите на насилие между деца;   
    - агресията в училище;   
    - причини за агресивно поведение; 
    - роля на Европейския съюз за защита на уязвими групи; 
    - инстуции, работещи с жертви на насилие и др.
    Обсъждан бе проблемът за агресивното поведение на младите хора, причини за насилието между деца, насилието в семейството и др.   

 

Галерия

Посетете още:

www.coe.bg
Информационен офис на Съвета на Европа
www.ecri.coe.int
Съвет на Европа: Европейската комисия срещу расизма и нетолерантността
www.un.org
ООН
www.curia.europa.eu
Съд на европейските общности
www.amnesty.org
Включва връзки към уебсайтове на “Амнести Интернешънъл” в цял свят
www.hrw.org
Организацията “Хюман райтс уоч” е отдадена на защита на правата на човека на хора от цял свят
www.minorityrights.org
Международната група за правата на малцинствата подкрепя правата на етнически, езикови и религиозни малцинства
www.globalissues.org
Права на човека, проблеми, свързани с търговията, геополитика
www.unicef.org
Конвенцията на Обединените нации за правата на детето
www.bghelsinki.org
Български Хелзинкски комитет