Кръгла маса на тема "Насилие върху уязвими групи"
Сряда, 13 Януари 2010 08:38

    На 12 януари 2010 г.   от 11.00 ч.   читалище „Братство” организира и проведе Кръгла маса на тема "Насилие върху уязвими групи", по проект "Заедно за правата на човека и срещу насилието".   

     В нея взеха участие      -    ръководителите на партньорските организации - читалище "Братство", читалище "Пробуда", сдружение „Либерална алтернатива за ромско гражданско обединение” /ЛАРГО/ - гр. Кюстендил, сдружение “Младежки общински съвет - Кюстендил” /МОС-Кн/ - гр.Кюстендил, представители на целевата група, доброволци към сдруженията, учители, представители на Ученическите съвети към ПМГ "Проф. Емануил Иванов" и ПГИМ "Йордан Захариев", областна администрация, малцинствени групи, представители на читалищата "Братство" и "Пробуда" и др.   
    Кръглата маса стартира с представяне на резултатите от реализираните дейности по проект "Заедно за правата на човека и срещу насилието" и това, което предстои от г-н Иван Андонов, координатор по проекта.   
    Представена бе презентация на тема "Насилие върху уязвими групи" от Елеонора Борисова от читалище "Братство", съдържаща информация за:   
    - същност   и   видове насилие;   
    - психология на насилника;   
    - уязвими групи - жертви на насилие и дискриминация;   
    - трафик на хора;   
    - международни и български нормативни актове за ограничаване на насилието и осигуряващи застъпничество за жертвите на насилие;     
    Джулия Андонова от   Ученически съвет към ПМГ "Проф. Емануил Иванов" представи презентация на тема "Лидер или аутсайдер", която акцентира върху това какви са хората в една затворена група, каквато е училищният клас - лидери или аутсайдери, каква е ролята и влиянието им в живота на групата, видове лидери и др.     
    Дискутиран бе проблемът за насилието върху уязвими групи - деца, жени, малцинства и др., пътищата за ограничаването му, ролята на НПО и мястото им при решаване на този тип проблеми.

 

Галерия

Посетете още:

www.coe.bg
Информационен офис на Съвета на Европа
www.ecri.coe.int
Съвет на Европа: Европейската комисия срещу расизма и нетолерантността
www.un.org
ООН
www.curia.europa.eu
Съд на европейските общности
www.amnesty.org
Включва връзки към уебсайтове на “Амнести Интернешънъл” в цял свят
www.hrw.org
Организацията “Хюман райтс уоч” е отдадена на защита на правата на човека на хора от цял свят
www.minorityrights.org
Международната група за правата на малцинствата подкрепя правата на етнически, езикови и религиозни малцинства
www.globalissues.org
Права на човека, проблеми, свързани с търговията, геополитика
www.unicef.org
Конвенцията на Обединените нации за правата на детето
www.bghelsinki.org
Български Хелзинкски комитет