Беседа на тема "Агресията и насилието над деца"
Петък, 22 Януари 2010 12:42

    На 21януари 2010 г. читалище "Братство" организира и проведе беседа на тема "Агресията и насилието над деца", по проект "Заедно за правата на човека и срещу насилието".

    Беседата бе проведена в Професионална гимназия по лека промишленост "Вл. Димитров - Майстора", гр. Кюстендил. В нея взеха участие ученици от XА клас и представители на целевата група по проекта.
    Представена бе презентация на тема "Агресията и насилието над деца", която акцентира върху: същност на насилието, фактори, влияещи върху проявите на насилие между деца, агресията в училище, причини за агресивно поведение, роля на Европейския съюз за защита на уязвими групи.
    Обсъждан бе проблемът за агресивното поведение на младите хора, причини за насилието между деца, насилието в семейството и др.

 

Галерия

Посетете още:

www.coe.bg
Информационен офис на Съвета на Европа
www.ecri.coe.int
Съвет на Европа: Европейската комисия срещу расизма и нетолерантността
www.un.org
ООН
www.curia.europa.eu
Съд на европейските общности
www.amnesty.org
Включва връзки към уебсайтове на “Амнести Интернешънъл” в цял свят
www.hrw.org
Организацията “Хюман райтс уоч” е отдадена на защита на правата на човека на хора от цял свят
www.minorityrights.org
Международната група за правата на малцинствата подкрепя правата на етнически, езикови и религиозни малцинства
www.globalissues.org
Права на човека, проблеми, свързани с търговията, геополитика
www.unicef.org
Конвенцията на Обединените нации за правата на детето
www.bghelsinki.org
Български Хелзинкски комитет