Основни дейности

    • Изграждане на „Младежки доброволчески клуб”
    Клубът ще е място за срещи и реализация на  непосредствени практически упражнения по правата на всеки гражданин.
    Клубът ще разработва и разпространява информационни материали, ще подпомага и организира информационни кампании за запознаване на гражданите с правата им като част от местната общност.
    • Провеждане на четиримодулно обучение  на 20 човека, представители на НПО на територията на община Кюстендил на теми свързани с основните човешки права, превенция на насилието над деца и усъвършенстване на комуникативните умения и уменията за решаване на конфликти;
    • Провеждане на  информационни кампании:
       - За Деня на Европа – 9 май;
       - За Международния ден на младежта – 12 август; 
       - За Световния ден за превенция на насилието върху деца -  19 ноември – под надслов  “Детство без сълзи, предотвратете насилието;
       - За Международния ден на правата на човека – 10 декември;
    •  Беседи - "Връстници обучават връстници";
    •  Телевизионни  предавания:
      -  Основни човешки права;
      - Граждански права;
      - Политически права;
      - Обществени и икономически права;
      - Държавна политика и стратегии за борба с насилието;
      - Превенция на насилието върху уязвими групи;

    •  Кръгли маси;
       - Първата кръгла маса ще бъде на тема „ Правата на човека”
       - Втората  кръгла маса – на тема „Насилие върху уязвими групи”

• Създаване и обновяване на интернет страница:
       На нея ще бъде публикувано:
          - Информация за правата на човека и насилието над деца
          - Важни телефонни номера на организации и на различни институции, работещи в тази сфера
          - Форум, на който всеки ще има възможност да изкаже мнение, да зададе въпрос
          - Линкове към сайтове с подобна тематика
          - Полезни връзки
          - Информация за дейностите по проекта

 


Галерия

Посетете още:

www.coe.bg
Информационен офис на Съвета на Европа
www.ecri.coe.int
Съвет на Европа: Европейската комисия срещу расизма и нетолерантността
www.un.org
ООН
www.curia.europa.eu
Съд на европейските общности
www.amnesty.org
Включва връзки към уебсайтове на “Амнести Интернешънъл” в цял свят
www.hrw.org
Организацията “Хюман райтс уоч” е отдадена на защита на правата на човека на хора от цял свят
www.minorityrights.org
Международната група за правата на малцинствата подкрепя правата на етнически, езикови и религиозни малцинства
www.globalissues.org
Права на човека, проблеми, свързани с търговията, геополитика
www.unicef.org
Конвенцията на Обединените нации за правата на детето
www.bghelsinki.org
Български Хелзинкски комитет