Очаквани резултати

    • Предоставена възможност за лесен достъп на гражданите до информация за защита на основните човешки права и свободи;
    • Повишена информираност на младите хора по проблемите за насилието;
    • Ангажирано внимание на общността към търсене на решения на проблема и непрекъсната превантивна работа сред младежите;
    • Повишена ангажираност на младежите с конкретни действия за решаване на важни за тях проблеми, чрез провеждане на кампании по превенция и изразяване на активна гражданска позиция;
    • Изградени механизми за превенция за трайното и устойчиво решение на проблемите на насилието в община Кюстендил.

 


Галерия

Посетете още:

www.coe.bg
Информационен офис на Съвета на Европа
www.ecri.coe.int
Съвет на Европа: Европейската комисия срещу расизма и нетолерантността
www.un.org
ООН
www.curia.europa.eu
Съд на европейските общности
www.amnesty.org
Включва връзки към уебсайтове на “Амнести Интернешънъл” в цял свят
www.hrw.org
Организацията “Хюман райтс уоч” е отдадена на защита на правата на човека на хора от цял свят
www.minorityrights.org
Международната група за правата на малцинствата подкрепя правата на етнически, езикови и религиозни малцинства
www.globalissues.org
Права на човека, проблеми, свързани с търговията, геополитика
www.unicef.org
Конвенцията на Обединените нации за правата на детето
www.bghelsinki.org
Български Хелзинкски комитет