Законодателство
Закони

Закон за омбудсмана

Закон за закрила на детето

Закон за защита срещу домашното насилие

Закон за борба с трафика на хора

Закон за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство

Закон за правната помощ

Закон за защита от дискриминация

Закон за борба слещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

 
Правилници

Правилник за детските педагогически стаи

Правилник за прилагане на Закона за закрила на детето

Правилник за приютите за временно настаняване и центровете за закрила и помощ на жертвите на трафика на хора

Правилник за организацията и дейността на Националната комисия за борба с трафика на хора

 
Наредби

НАРЕДБА № I-51 от 12.03.2001 г. за условията и реда за предоставяне на полицейска закрила на детето

НАРЕДБА за специализирана закрила на деца на обществени места

 
Други

Правила за безопасна работа на учениците в училищната компютърна мрежа и в Интернет

 


Галерия

Посетете още:

www.coe.bg
Информационен офис на Съвета на Европа
www.ecri.coe.int
Съвет на Европа: Европейската комисия срещу расизма и нетолерантността
www.un.org
ООН
www.curia.europa.eu
Съд на европейските общности
www.amnesty.org
Включва връзки към уебсайтове на “Амнести Интернешънъл” в цял свят
www.hrw.org
Организацията “Хюман райтс уоч” е отдадена на защита на правата на човека на хора от цял свят
www.minorityrights.org
Международната група за правата на малцинствата подкрепя правата на етнически, езикови и религиозни малцинства
www.globalissues.org
Права на човека, проблеми, свързани с търговията, геополитика
www.unicef.org
Конвенцията на Обединените нации за правата на детето
www.bghelsinki.org
Български Хелзинкски комитет