Важни телефони

Бърза помощ 150

Полиция 166

Пожарна 160

 

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ в град КЮСТЕНДИЛ 

- Областен съвет на Български червен кръст - 078/55-03-71, 078/55-03-72
- Детска педагогическа стая, Христо Божилов, Ирена Ковачева - 078/55-11-24
- Горещ телефон за непълнолетни жертви на насилие - 078 / 55-72-72
- Отдел "Закрила на детето", Методи Джонев -  078/ 55-20-39; 55-20-38
- Ресурсен център за деца със специфични образователни потребности, Мирослав Анев - 078/55-29-10
- Дневен център за деца и младежи с умствени и физически увреждания ”Вяра, Надежда, Любов” - 078/ 55-03-81
- Комисия за борба с противообществените прояви - Кюстендил  078/ 523 557
- Регионален инспекторат по образованието - Кюстендил   078/ 550 074

Психолози и логопеди:
- Снежана Кокалинска, психолог към Бюрото по труда, Кюстендил - 078/55-04-84
- ПГТ Н. Й. Вапцаров, педагогически съветник Мирослава Митова - 078/52-63-32
- І ОУ Св.св. Кирил и Методий", Даниела Жижанова - 078/55-23-60, 078/55-23-61
- ІІІ ОУ "Проф. Марин Дринов", Юлиана Ангелова - 078/53-34-82
- ПМГ "Емануил Иванов",  Лилия Механджийска - 0888 525 638
- ІІ ОУ "Даскал Димитрий", Милена Стефанова - 0888 318 256

 

Национално централно бюро – Интерпол  + 359 2 982 43 51

Регионална линия за деца и юноши – Благоевград   + 359 73/ 88 51 55

Гореща телефонна линия за пострадали от насилие - Фондация "Асоциация Анимус" + 359 2 982 76 86
 
Държавна агенция за закрила на детето
Тел. + 359 2 933 90 50
Факс + 359 2 980 24 15
E-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Национална телефонна линия за деца - 0800 19 100 –денонощно и безплатно можете да потърсите помощ, да съобщите за извършено насилие или да поискате консултация и информация;

Български червен кръст, телефон на доверието: 02/ 963 24 44

Гореща линия за помощ и подкрепа на деца и юноши: 02/ 958 50 00

Номерата 116 006 и 116 117 ще обслужват в целия ЕС жертви на престъпления и граждани, нуждаещи се от неспешни медицински услуги - подробности

 


Галерия

Посетете още:

www.coe.bg
Информационен офис на Съвета на Европа
www.ecri.coe.int
Съвет на Европа: Европейската комисия срещу расизма и нетолерантността
www.un.org
ООН
www.curia.europa.eu
Съд на европейските общности
www.amnesty.org
Включва връзки към уебсайтове на “Амнести Интернешънъл” в цял свят
www.hrw.org
Организацията “Хюман райтс уоч” е отдадена на защита на правата на човека на хора от цял свят
www.minorityrights.org
Международната група за правата на малцинствата подкрепя правата на етнически, езикови и религиозни малцинства
www.globalissues.org
Права на човека, проблеми, свързани с търговията, геополитика
www.unicef.org
Конвенцията на Обединените нации за правата на детето
www.bghelsinki.org
Български Хелзинкски комитет