Държавни институции
 • Президент на Република България
  www.president.bg
 • Народно събрание
  www.parliament.bg
 • Министерски съвет на Република България
  www.government.bg
 • Министерство на вътрешните работи
  www.mvr.bg
 • Национално централно бюро Интерпол
   ул. 6-ти септември 29, София 1000
  + 359 2 982 43 51
 • Министерство на външните работи
  www.mfa.government.bg
 • Министерство на правосъдието
  www.mjeli.government.bg
 • Министерство на труда и социалната политика
  www.mlsp.government.bg
 • Министерство на образованието и науката
  www.minedu.government.bg
 • Министерство на културата
  www.culture.government.bg
 • Министерство на здравеопазването
  www.mh.government.bg
 • Министерство на младежта и спорта
  www.youthsport.bg
 • Агенция за социално подпомагане
  http://asp.mlsp.government.bg
 • Държавна агенция за бежанците
  ул. Монтевидео 21 А, тел. 955 98 78, факс 955 94 76, София 1618
  web сайт: www.aref.government.bg
 • Национален статистически институт
  www.nsi.bg
 • Национален комитет по профилактика на СПИН и полово предавани болести
  www.ncaids.government.bg
 • Национален съвет по наркотични вещества
  www.ndc.government.bg
 • Национален център по здравна информация
  www.nchi.government.bg
 • Съвет за електронни медии
  http://www.cem.bg/
 • Регионална Дирекция социално подпомагане
  Кюстендил, ул. Демокрация 44, 078 551098
 • Омбудсман на Република България.
   www.ombudsman.bg
 


Галерия

Посетете още:

www.coe.bg
Информационен офис на Съвета на Европа
www.ecri.coe.int
Съвет на Европа: Европейската комисия срещу расизма и нетолерантността
www.un.org
ООН
www.curia.europa.eu
Съд на европейските общности
www.amnesty.org
Включва връзки към уебсайтове на “Амнести Интернешънъл” в цял свят
www.hrw.org
Организацията “Хюман райтс уоч” е отдадена на защита на правата на човека на хора от цял свят
www.minorityrights.org
Международната група за правата на малцинствата подкрепя правата на етнически, езикови и религиозни малцинства
www.globalissues.org
Права на човека, проблеми, свързани с търговията, геополитика
www.unicef.org
Конвенцията на Обединените нации за правата на детето
www.bghelsinki.org
Български Хелзинкски комитет